Почетна / Правила коришћења

Правила коришћења

Целокупан садржај на овој Интернет страници, укључујући али не ограничавајући се на писане материјале, графике, фотографије, жигове и ознаке, заштићена су и задржана шодно применљивим прописима који регулишу ауторска и друга права интелектуалне својине и искључиво су власништво Српског правног друштва 1835.

Забрањено је преузимање, копирање, репродуковање, модификација, поновно објављивање, пренос или дистрибуција са ове странице без претходне писане сагласности Српског правног друштва 1835. Уколико је било шта од наведеног изричито дозвољено од стране Српског правног друштва 1835, обавезно је навођење извора преузете информације или садржаја.

Српско правно друштво 1835 је уложило сваки разуман напор да обезбеди да информације садржане на овој страници буду тачне и потпуне. Ипак, Српско правно друштво 1835 задржава право да изврши измене у вези са било којим садржајем који је објављен на овој страници.

Српско правно друштво 1835 не преузима одговорност за квалитет, тачност или сврсишодност било ког садржаја који је доступан на овој страници или било којој страници на коју су извршена упућивања са Интернет странице Српског правног друштва 1835.