О Друштву

Српско правно друштво 1835 је тхинк танк, невладина организација, основано да служи Србији и глобалној заједници као поуздани нестраначки партнер.

Друштво представља правно-политички форум за решавање глобалних правних питања кроз независна истраживања и отворени дијалог како би се Скупштини, Министарству правде Републике Србије, Влади Републике Србије и широј правној и политичкој заједници представиле идеје за побољшања које се могу применити у правном поретку Србије.

Са правним стручњацима из целог света и репутацијом, непристрасног и конструктивног размишљања, Српско правно друштво 1835 је у могућности да окупи истакнуте појединце из научних, пословних и владиних заједница да повежу свет правних идеја и решења са светом политике и економије. Поред тога, како је значај дигитализације и технолошких иновација у целом свету као и других економских и политичких промена, наметнуо прворазредна правна питања и недоумице пред широку домаћу и светску јавност, Друштво намерава да укључи студенте правних факултета у активности истраживања и развоја правне науке.

Чланство у СПД се остварује искључиво на позив.

Мисија и визија

Мисија Српског правног друштва 1835 састоји се у изучавању либералних и слободарских тековина домаће правне мисли употребом модерне научне методологије, као и промовисању резултата истраживања у локалној, европској и светској стручној јавности.

Визија Српског правног друштва 1835 лежи у изградњи Србије као републике слободних и равноправних грађана путем јачања принципа владавине права, уз стручну подршку процесу транспозиције правних тековина Европске уније у домаћи правни поредак

Наша мисија и визија је:

Реформа Устава и закона
Очување вредности професије правника, постизање изврсности у професији, унапређење и независности правне професије и владавине права утицајем на правну и регулаторну средину у земљи и иностранству
Обезбеђивање програма и курсева који промовишу професионални раст професије правника
Промовисање про боно активности у јавном и општем друштвеном интересу
Учинити правду једнако доступном за све грађане
Промовисање истраживања на националном, регионалном и међународном нивоу и савременим студијама права
Промовисање различитих правних и развојних активности - укључујући одржавање академских конференција и олакшавање међународне сарадње у проучавању права и развоја
Поспешивање развоја и реализације закона и пројеката
Правна истраживања у јавном интересу и напредовање у владавини права
Предвиђање будућих правних токова кроз праксу и увид у искуства других правних система, уз примену технологије
Промовисање квалитетног правног образовања
Елиминисање пристрасности у правној професији и правосудном систему
Повећање правне писмености и свести у Србији
Развијање пројеката истраживања , програма обука и курсева права и развоја права
Вршење промоције међународних истраживања у студијама права и развоја, у сарадњи са универзитетима и истраживачким институцијама
Промовисање српске правне традиције у Србији и иностранству
Укључивање у стварање успешне, динамичне и напредне организације у којој особље, чланови, управа и одбори раде заједно на испоручивању визије и сврхе
Промовисање компетентности, етичког понашања и професионализма
Повећање разумевања јавности и поштовања владавине права
Формирање регионалне и међународне мреже за развој права
Покретање пројеката из права и развоја
Утицање на развој правно-академских курсева и семинара

Циљеви

Наш циљ је да формирамо канал за изражавање мишљења о правним темама, како би се лакше сагледао пресек идеја и отворено дискутовало о новим питањима.

 • Стварање услова за континуирану јавну дебату о модернизацији правног поретка Републике Србије;
 • Изучавање Устава као највишег правног акта, као и принципа уставности и законтиости;
 • Оспособљавање нових, младих генерација правника и правница за самостални рад у новом окружењу;
 • Афирмисање владавине права у управној и судској пракси;
 • Континуирани допринос изградњи капацитета стручних удружења која окупљају припаданике правне професије (адвокати, судије, тужиоци, јавни бележници итд.);
 • Изучавање правне праксе код примене прописа у домену заштите људских права, као и етике у домену редовног рада и поступања државних органа;
 • Повезивање са истородоним и сличним стручним удружењима из других држава ради размене искустава и примера добре праксе.

Активности Друштва:

Академици, студенти, владине агенције и невладине организације, као и сви други професионалци и организације заинтересоване за област права и развоја, могу да учествују у активностима и имају користи од њих.

 • Критички се ангажује у доминантним дискурсима о праву и развоју на националном и међународном нивоу
 • Генерише знања и искуство кроз дебате И размену идеја насталих из истраживања
 • Ангажовање и допринос УН иницијативама, посебно у примени циљева одрживог развоја, права на развој И сл
 • Сарадња са националним и међународним владиним и невладиним агенцијама/ институцијама на допуни рада канцеларије Високог комесара за људска права као “чувара савести” у процесу развоја
 • Успостављање и ширење међународне мреже кроз сарадњу са одељењима (правне, економске и развојне студије) и истраживачким центрима, који раде на интерфејсу права и развоја, са приступом заснованим на правима, формирају нова знања, кроз истраживање и такође кроз курсеве и обуке из области права и развоја
 • Изучавање правне праксе код примене прописа у домену заштите људских права, као и етике у домену редовног рада и поступања државних органа;
 • Повезивање са истородоним и сличним стручним удружењима из других држава ради размене искустава и примера добре праксе.

Оснивачи

Зоран Наумовић

Адвокатска канцеларија Naumović и партнери

Дејан Симић

Адвокатска канцеларија
Дејан Симић и сарадници

Жељко Ристић

Адвокатска канцеларија
Жељко Ристић

Данијел Пантић

Eastern Bridge

Сарадници