Početna / Pravila korišćenja

Pravila korišćenja

Celokupan sadržaj na ovoj Internet stranici, uključujući ali ne ograničavajući se na pisane materijale, grafike, fotografije, žigove i oznake, zaštićena su i zadržana shodno primenljivim propisima koji regulišu autorska i druga prava intelektualne svojine i isključivo su vlasništvo Srpskog pravnog društva 1835.

Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje, reprodukovanje, modifikacija, ponovno objavljivanje, prenos ili distribucija sa ove stranice bez prethodne pisane saglasnosti Srpskog pravnog društva 1835. Ukoliko je bilo šta od navedenog izričito dozvoljeno od strane Srpskog pravnog društva 1835, obavezno je navođenje izvora preuzete informacije ili sadržaja.

Srpsko pravno društvo 1835 je uložilo svaki razuman napor da obezbedi da informacije sadržane na ovoj stranici budu tačne i potpune. Ipak, Srpsko pravno društvo 1835 zadržava pravo da izvrši izmene u vezi sa bilo kojim sadržajem koji je objavljen na ovoj stranici.

Srpsko pravno društvo 1835 ne preuzima odgovornost za kvalitet, tačnost ili svrsishodnost bilo kog sadržaja koji je dostupan na ovoj stranici ili bilo kojoj stranici na koju su izvršena upućivanja sa Internet stranice Srpskog pravnog društva 1835.